700 gönderi, 9500 snatch coin, 400 arkadaşlık kabul et, 120 arkadaşlık kabul ettir, 1100 yorum al, gruplarda en az 600 gönderi paylaş

Requirement:6

  • 700 gönderi kavvunla (Günde 2 ile sınırlıdır)
  • 9500 Kavvun Coin bakiyesine ulaşın
  • 400 arkadaşlık isteğini kabul et
  • 120 arkaşlık isteğini kabul ettir
  • Gönderilerine 1100 yorum al
  • Gruplarda en az 600 gönderi paylaş